INNKALLING
Styret innkaller sine medlemmer til et extra-ordinært årsmøte på FF lørdag 9.mai kl 1200. Møtet gjennomføres utendørs på selve stripa hvor vi plasser opp stoler/benker med god avstand.
SAK: (kun en sak skal behandles/vedtas)
Styret har tatt tak i ett av de innkomne forslag til planlagt årsmøte i mars.


UTVIDELSE AV FLYSTRIPENS BREDDE MED 5M.
Forslaget går ut på å utvide flystripen med 5 meter i bredden i stripens fulle lengde. Det er foretatt en god dialog med grunneier og styret har mottatt positiv hjelp ang pløying og harving av ny åker. Pris og plan for videre fremdrift vil bli meddelt årsmøtet lørdag den 9. mai. Det skal også stemmes hvorvidt planen skal fullføres med en eventuell snarlig oppstart.
Informasjon ved Styret, forslagsstiller og impliserte.
NB!
Dersom været tillater det blir det både flyging, kaffe, grilling og god sosialisering.
VELKOMMEN.

 

DECAATHLON MORTEN 6 OKT 3

VI TAR ALLE EN "HÅNDVASK" på Farmers.
I mangel på vann og såpe på FF er det nå satt ut håndsprit v/antibac i klubbhuset. Vennligst følg opp dette og hold fortsatt god avstand (minst 1m) til kameraten.
Styret ønsker alle en god sesongstart på Farmers Field.

antibac desinfeksjon

SEILFLY BÅRD 15 JUNE 2 1

                     GLADMELDING
Farmers Field Stjørdal Modellflyklubb åpnes for flyging på eget ansvar fra og med torsdag den 2. april 2020. Detter er i samsvar med Helsedirektoratet og Norges Idrettsforbunds nye policy for økt idrettsaktivitet i en fortsatt ikke smittefri Koronatid. Styret SMFK legger derfor tilrette for en trygg og god aktivitet på Farmers Field på følgende måte:
Merk: Veien ned til P-plass er fremdeles STENGT. Åpning vurderes fortløpende av Styret/Grunneier.
Merk: Sikkerhetsnettet vil bli satt opp dugnadsbasert på lørdag den 4. april.
Merk: Besøk av grupper over 5 personer tillates IKKE.
Merk: Det bør utvises tilstrekkelig med skjønn både ang sosialisering og FLYSTØY. (mange hjemme i påsken).
Merk: Instruks for flyging på FF gjelder fra 2. april. (flytider).
hilsen Styret/SMFK

JAN OVE ROBIN 7JUL

Underkategorier

Kamera FF

Last 4 Hours
Kamera på FF

Login Form

Du er her: Hjem