INNKALLING til Extra-ordinært årsmøte.

INNKALLING
Styret innkaller sine medlemmer til et extra-ordinært årsmøte på FF lørdag 9.mai kl 1200. Møtet gjennomføres utendørs på selve stripa hvor vi plasser opp stoler/benker med god avstand.
SAK: (kun en sak skal behandles/vedtas)
Styret har tatt tak i ett av de innkomne forslag til planlagt årsmøte i mars.


UTVIDELSE AV FLYSTRIPENS BREDDE MED 5M.
Forslaget går ut på å utvide flystripen med 5 meter i bredden i stripens fulle lengde. Det er foretatt en god dialog med grunneier og styret har mottatt positiv hjelp ang pløying og harving av ny åker. Pris og plan for videre fremdrift vil bli meddelt årsmøtet lørdag den 9. mai. Det skal også stemmes hvorvidt planen skal fullføres med en eventuell snarlig oppstart.
Informasjon ved Styret, forslagsstiller og impliserte.
NB!
Dersom været tillater det blir det både flyging, kaffe, grilling og god sosialisering.
VELKOMMEN.

 

DECAATHLON MORTEN 6 OKT 3

Kamera FF

Last 4 Hours
Kamera på FF

Login Form

Du er her: Hjem - INNKALLING til Extra-ordinært årsmøte.