Innkallilng til årsmøtet 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTET SMFK 2017
Torsdag 9. mars 2017 kl 1800.
Stjørdalshallen, 2. etg. Inngang Nord.

SAKSLISTE ÅRSMØTET
Velkommen v/leder

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2x protokollførere
3. Årsberetning SMFK 2016
4. Regnskap 2016 og budsjett 2018
5. Fastsetting av medlemsavgift SMFK 2018
6. Innkomne forslag. (frist 2.mars)
7. Valg v/valgkomite

SAKSLISTE MEDLEMSMØTE (etter godkjent årsmøte)

1. Generell info v/leder
2. Hva skjer?
3. Medlemmene har ordet
4. Kveldens flymodell
5. Video

Det vil bli servert pizza og brus!

VELKOMMEN

Kamera FF

Last 4 Hours
Kamera på FF

Login Form

Du er her: Hjem - Innkallilng til årsmøtet 2017