Flytting av primærdag for flyging

S--NDAGSFLYGING-CESSNA-UT

NY PRIMÆRDAG FOR FLYGING
SØNDAGER fra kl 1300 
Styret i SMFK besluttet ikveld å forandre tidligere onsdagstreff til å gjelde fremtidige søndager. Dette for å få utnyttet dagslys og oppnå lengre flytid. Onsdagstreffene har utvilsomt vært en kjempesuksess og vi håper at samtlige piloter fortsatt slutter opp om de nye søndagstreffene.  SMFK takker alle som har bidratt med sine fly og sin tilstedeværelse.
 Velkommen til FF på søndager fra kl 1300.

Kamera FF

Last 4 Hours
Kamera på FF

Login Form

Du er her: Hjem - Flytting av primærdag for flyging