Kamera FF

Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing

NETTET klippet, justert og festet til ny wire nederst ca 35 ca over bakken.

Robotklippert er dermed klarert for klipping i depotområdet. Ellers er stripa helt super.
HAPPY FLYING.
Merk: Husk og ikke kast matrester/bein/kylling div div i ute tønna. Kråkene sprer dette uover og robotklipperen får store problemer. Ta med matrester hjem gutter!
Styret 7. juli.