Siste søndagstreff søndag den 24. oktober 2021.

JANKÅRE SNAFU 5 SPET 3