Kamera FF

Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing
Webcam img missing

Vi fortsetter fremover med kraftsamling på onsdagene. 
Da skal det flys, snakkes og drikkes kaffe. Velkommen til hyggelig onsdager på stripa 
b-17-1-001