DUGNAD på ny stripe Farmers Field.
Her går det unna!
Styret kaller inn til en liten jobb-dugnad på FF onsdag den 13. mai fra kl 1700.
Styret vil måle opp og merke ny bredde i god tid før dugnaden. Da er det bare å få sodd plenfrø, rake og jevne litt før vi ruller. Ta med egen kaffe/mat/jernrive og noen hadde vel en rull eller to.
Trolig blir vi ferdig allerede samme kveld.
hilsen Styret/SMFK

Stripa på FARMERS FIELD utvides med 5m bredde!
Et enstemmig X-årsmøte idag 9. mai gjør sitt til at nåværende stripe utvides med 5m bredde i full lengde. Således vil ny bredde bli 16 meter målt fra sikkerhetsnettet.
Ny åkerbit er pløyd og harvet slik at såing og rulling allerede vil kunne skje i løpet av neste uke. Styret kaller inn til en trivelig dugnad for å få gjennomført dette. Takk til alle som deltok på det ekstraordinære årsmøte. Styret viderefører de nødvendige økonomiske tiltak.
En stor takk til Morten Loftet og Jan Ove Sørmo som har sørget for god kontakt med grunneier. JO Sørmo var forslags innsender til årsmøtet.

STYRET

 

NYTT KAMERA
Det gamle kamera er dessverre ikke helt i slaget og styret har derfor gått til innkjøp av nytt kamera div div kabler. Det vil derfor ta noen dager før det nye kamera vil bli plassert med full virksomhet.
Vei, parkering, stripe og depot er i meget god tilstand så det er båre å finne frem fly og utstyr og ta en tur til Farmers Field.

INNKALLING
Styret innkaller sine medlemmer til et extra-ordinært årsmøte på FF lørdag 9.mai kl 1200. Møtet gjennomføres utendørs på selve stripa hvor vi plasser opp stoler/benker med god avstand.
SAK: (kun en sak skal behandles/vedtas)
Styret har tatt tak i ett av de innkomne forslag til planlagt årsmøte i mars.


UTVIDELSE AV FLYSTRIPENS BREDDE MED 5M.
Forslaget går ut på å utvide flystripen med 5 meter i bredden i stripens fulle lengde. Det er foretatt en god dialog med grunneier og styret har mottatt positiv hjelp ang pløying og harving av ny åker. Pris og plan for videre fremdrift vil bli meddelt årsmøtet lørdag den 9. mai. Det skal også stemmes hvorvidt planen skal fullføres med en eventuell snarlig oppstart.
Informasjon ved Styret, forslagsstiller og impliserte.
NB!
Dersom været tillater det blir det både flyging, kaffe, grilling og god sosialisering.
VELKOMMEN.

 

DECAATHLON MORTEN 6 OKT 3

Underkategorier

Kamera FF

Last 4 Hours
Kamera på FF

Login Form

Du er her: Hjem