Forbudt med bruk av ├ąpen ild.

BA  RD OG MA  NEN 23MAI 3-429