SØNDAGSTREFF 15 OKT FF

SØNDAGSFLYGING 15. OKT.
Vi prøver oss med enda en sesongsøndag med god flyging og sosialt samvær på Farmers Field.

P47 KT 4390-409