Sjøflykveld på Ausetvatnet

SJ  FLY 5715-402

23SEPT CUBZ 5236-403