Medlemsinformasjon

SISTE  Onsdagstreff blir onsdag den 7.september

FØRSTE Søndagstreff blir søndag den 11. september.

P 47 jan  K  re 7246-361