Husk årsmøtet SMFK torsdag den 28. febr kl 1900

Sted: Cavotec, Gevinglia 112.  (jobben til Tor)
b17-bl---himmel