Fine forhold for vinterflyging på Ausetvatnet

Ausetvatnet velegnet for vinterflyging.